Zamówienia publiczne

Ogłoszenia Aktualne:

Data umieszczenia Nazwa Załączniki Wynik postępowania
2020.07.02
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krościenku n/Dunajcem
ul. Słoneczna

 

2020.05.22
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Likwidacja oczyszczalni ścieków
w Murzasichlu

 

2020.05.07
Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu

 

2020.03.24
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bańskiej Niżnej ul. Krajowe 

 

2020.03.24
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
wzdłuż DK47 oraz terenu zamkniętego PKP w Poroninie
przy ul. Piłsudskiego

 

2019.12.12
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Krościenku n/D – 2 postępowanie

 

2019.12.06
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu
hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem
hakowym o udźwigu min. 20 ton – 2 postępowanie

 

2019.11.28
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Krościenku n/D

 

2019.11.26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach

 

2019.10.28
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu
hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem hakowym
o udźwigu min. 20 ton

 

 

 2019.10.07
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu

 

2019.09.09
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu

 

2019.08.13
Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach,
ul. Podhalańska

 

 

2019.08.02
Modernizacja pompowni ścieków przy
potoku Leśniczanka w Ostrowsku

 

2019.08.02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ

 

2019.07.25
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania, Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie,
Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją
oczyszczalni ścieków w Maruszynie

 

2019.07.01
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu 
- 2 postępowanie

 

 2019.07.01
Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach, 
ul. Podhalańska
- 2 postępowanie

 

2019.06.14
 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu  

 

2019.06.14
Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach, 
ul. Podhalańska

 

2019.06.06 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Czarnym Dunajcu

 

 

2019.05.29 
 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Budowa kolektora tranzytowego
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle

 

 

2019.05.27
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, 
Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni
ścieków w Maruszynie

 

2019.05.08
 Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020

 

 
2019.04.10
 Przyjęcie i przetwarzanie osadów ściekowych - 2 postępowanie

 

2019.04.03
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ
2019.03.22
Przyjęcie i przetwarzanie osadów ściekowych

 

2019.03.21
Dostawa, dobór i montaż trzech kompletów pływających
aeratorów powierzchniowych do oczyszczalni
ścieków w miejscowości Niedzica

 

2019.02.19
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w ramach zadania, pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie

 

 2019.03.15
Plan przetargów na 2019 rok
2019.02.06
Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Murzasichle

 

2019.01.25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku 

 

2018.12.21
 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna

 

2018.12.21
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie 

 

2018.12.19
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach

 

 

2018.12.07
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Poroninie i Stasikówce

 

 

2018.11.16
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna

 

2018.11.07
Modernizacja pompowni ścieków przy potoku Leśniczanka w
Ostrowsku

 

 

2018.11.06
Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce 

 

2018.10.09
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach

 

2018.10.09
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach 

 

 

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42