Nowy klient

Dla nowych klientów możliwe są dwie opcję:

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Jestem nowym klientem, nie posiadam podpisanej umowy, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki,aby przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu PPK Sp. z o.o

ZAWARCIE UMOWY

Jestem nowym klientem, nie posiadam podpisanej umowy, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki,aby zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków z PPK Sp. z o.o

 

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42