Fundusz Spójności

jaune

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Oczyszczanie ścieków na Podhalu 2000/PL/16/P/PE/007

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt o nazwie „Oczyszczanie ścieków na Podhalu” jest realizowany na bazie Memorandum Finansowego podpisanego pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską w dniu 23 grudnia 2003 rok. Numer projektu 2000/Pl/16/P/PE/007. Projekt jest współfinansowany ze środków pomocowych UE w ramach programu ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), aktualnie środki na realizację tego programu zostały włączone do Fundusz Spójności.
Celem projektu jest ochrona wód powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego. Obszar objęty projektem znajduje się w województwie małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim, obejmuje treny dziesięciu Gmin: Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Krościenko, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Szaflary, Czorsztyn miasto Szczawnica.
Realizacja projektu jest zgodna z założeniami polityki polskiej i UE w zakresie ochrony środowiska oraz przyczynia się do realizacji wymagań prawnych określonych Dyrektywami Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.
Projekt jest dofinansowany w 65% ze środków pochodzących z Funduszu Spójności, pozostałe 35% środków na realizację inwestycji stanowią fundusze własne Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
30.11.2005 roku została podpisana umowa na Pomoc Techniczną/Wsparcie Instytucjonalne dla Spółki z Konsorcjum firm Arup/CONSEKO/BBM Design. Pomoc techniczna przyczynia się do poprawy działań operacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do działania zgodnego z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju. Stwarza zdolność konieczną do wdrożenia całego programu inwestycji w II etapie Projektu oraz dostarczyć wsparcie w realizacji obu etapów przedsięwzięcia.
Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podpisano z Konsorcjum firm MGGP S.A., MBI-Małopolskie Biuro Inwestycji Sp. z o.o., Dom Inżynierski Promis S.A., Promis FHU Julian Pietrołaj 28.02.2006 r. Inżynier Kontraktu pełni funkcję inwestora zastępczego nadzorującego proces inwestycyjny kontraktów 01A, 01B, 01C1, 01C2, 01C3.
W dniu 7 maja 2010 r. w siedzibie PPK Sp. z o.o. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. z Łodzi. Inżynier Kontraktu pełni funkcję inwestora zastępczego nadzorującego proces inwestycyjny kontraktu 01D.

Realizacja Projektu przebiega w ramach sześciu kontraktów na roboty budowlane.
Inwestycje zakończone:

Kontrakt 01A
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Czarnym Dunajcu,
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Niedzicy,
Budowa Oczyszczalni Ścieków w Sromowcach Niżnych
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąty Niwki
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawnica
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sromowce Niżne

Kontrakt 01B
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ząb
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suche
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poronin
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podczerwone
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bańska Niżna
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Waksmund

Kontrakt 01C1
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Witów

Kontrakt 01C2
Uszczelnianie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawnica
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krośnica

Kontrakt 01C3
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ludźmierz
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biały Dunajec
Uszczelnianie sieci kanalizacyjnej w gminie Poronin (Kośne Hamry i Murzasichle)

Kontrakt 01D
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludźmierz.
Uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle.
Uszczelnienie sieci kanaalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawnica.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42