e-faktury

E-FAKTURA

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2016r uruchomiło nową usługę, jaką jest e-FAKTURA. Nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla dużych firm/instytucji, ale dla każdego z Państwa, kto ma dostęp do Internetu i komputera.

UWAGA!
Usługa dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających podpisaną umowę z PPK Sp. z o.o. na świadczenie usług.

Elektroniczne faktury to wiele korzyści:
chronimy środowisko - nie marnujemy papieru, więc wspólnie przyczyniamy się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko;

- poprawa planowania wydatków – e-FAKTURA zostanie przesłana Państwu z dużym wyprzedzeniem;
- wyeliminowanie opóźnień w płatnościach i ich przykrych konsekwencji
– poprzez otrzymywane powiadomienia o zbliżających się terminie płatności oraz o braku terminowej wpłaty;
- dostępność - dostęp do faktur z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu;
- wygoda przechowywania - brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów;
- eliminujemy ryzyko zagubienia dokumentu;
- wygoda – w mailu otrzymają Państwo krótkie podsumowanie do przesłanej faktury oraz obraz faktury w postaci pliku PDF;
- brak ryzyka narażenia Państwa lub Państwa firmy na niepożądane ujawnienie danych
– e-FAKTURA zostanie przesłana wyłącznie Państwu, na podany przez Państwa e-mail;

W celu aktywacji e-faktury konieczne jest wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza „Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur oraz e-dokumentów” oraz zapoznanie się z Regulaminem udostępniania e-faktur oraz e-dokumentów przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Wypełniony i podpisany formularz „Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur oraz e-dokumentów” można wysłać listem lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35A.

WYBIERZ E-FAKTURĘ – BĄDŹ EKO!

Do pobrania:

- REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

- Zgoda na e-faktury

- Zmiana adresu email

- Wycofanie zgody

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42