Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi inwestycjami z podziałem na lata. Proszę wybrać, który rok inwestycyjny ma zostać wyświetlony:

Inwestycje 2020

Inwestycje 2019

Inwestycje 2018

Inwestycje 2017

Inwestycje 2016

Inwestycje 2015


Inwestycje 2020

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Biały
Dunajec
Biały Dunajec Budowa kanalizacji sanitarnej w Bańskiej Niżnej ul. Krajowe przedłużono do sierpnia 2020 - pierwotny termin czerwiec 2020 416 166,00 Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarny Dunajec” luty 2021 14 090 136,00 Trwają prace związane z montażem urządzeń na oczyszczalni ścieków.
Gmina
Czorsztyn
Maniowy Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach przedłużenie do kwietnia 2020 - pierwotny termin grudzień 2019 242 925,00 Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozolenie na budowę.
Kluszkowce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach listopad 2020 7 988 850,00 Trwają prace konstrukcyjno-budowlane.
Gmina
Krościenko
Krościenko Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku listopad 2020 7 281,00 Trwają prace konstrukcyjno-budowlane.
Krościenko Budowa kanalizacji sanitarnej w Krościenku n/Dunajcem ul. Słoneczna listopad 2020 824 100 Rozpoczęto prace budowlane kanalizacji sanitarnej.
Gmina Łapsze Niżne
Frydman Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie wraz z nadzorem maj 2020 4 868 234,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odboru końcowego.
Gmina Nowy Targ
Ostrowsko, Ludźmierz, Gronków, Waksmund Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Targ w miejscowościach Ostrowsko, Gronków oraz Waksmund (aglomeracja Łopuszna) wraz z nadzorem kwiecień 2020 4 119 656,00 Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek. grudzień 2019 33 887,00 Zakończono projektowanie robót budowlanych
Ludźmierz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ” maj 2020 1 919 633,00 Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Gmina Poronin
Murzasichle Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle wraz z nadzorem grudzień 2019 1 763 319,00 Zakończono prace budowlane związane z budową kolektora tranzytowego. Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Murzasichle Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu sierpień 2020 279 000,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odboru końcowego.
Murzasichle Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu wrzesień 2020 3 690,00 Podpisano Protokół. Zakończono i rozliczono.
Suche, Stasikówka, Poronin, Murzasichle „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej” przedłuzono do października 2020 - początkowy termin sierpień 2020 267 156,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Poronin, Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce wraz z nadzorem październik 2019 1 482 419,00 Zakończono prace budowlane. Inwestycja została rozliczona
Poronin „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wzdłuż DK47 oraz terenu zamkniętego PKP w Poroninie przy ul. Piłsudskiego” przedłuzono do lipca 2020 - poczatkowy termin czerwiec 2020 221 265,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Ząb Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie wraz z nadzorem czerwiec 2020 2 135 578 Zakończono prace budowlane. Inwestycja została rozliczona.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary grudzień 2020 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla pierwszego zakresu (ul. Nadwodnia i Podlubelki w Szaflarach). Drugi zakres (ul. Topory Bańska Niżna) został podzielony na dwie części. Dla pierwszej uzyskano pozolenie na budowe, dla drugiej trwają uzgodnienia.
Szaflary „Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie” październik 2020 6 440 753,00 Trwają prace budowlane.
Pozostałe inwestycje
spółka Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem hakowym o udźwigu min. 20 ton czerwiec 2020 636 547,00 Zakończono. Podpisano umowę na dostawę hakowca w formie leasingu.

Inwestycje 2019

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu” luty 2021 14 090 136,00 Trwają roboty konstrukcyjno - budowlane związane z rozbudową oczyszczalni.
Czarny Dunajec Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym obiektem oczyszczalni w Czarnym Dunajcu kwiecień 2019 13 357,00 Zakończono prace budowlano - montażowe.
Gmina
Czorsztyn
Maniowy Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach przedłużenie do kwietnia 2020 - pierwotny termin grudzień 2019 242 925,00 Trwają prace projektowe a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem stosownych decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę przedłużono termin realizacji zadania na koniec kwietnia 2020 roku.
Mizerna Modernizacja przepompowni ścieków w Mizernej maj 2019 282 900,00 Zakończono prace modernizacyjne przepompowni.
Kluszkowce Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach przy ulicy Modrzewiowej lipiec 2019 145 700,00 Zakończono prace budowlane.
Kluszkowce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach listopad 2020 7 988 850,00 Zakończono prace nad projektem rozbudowy i modernizacji oczyszczlani, który będzie stanowić podstawę do wykonania prac budowlano-montażowych. Uzyskano pozwolenie na budowę
Gmina
Kościelisko
Witów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej fi 315 mm w m. Witów maj 2019 18 450,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gmina
Krościenko
Krościenko Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku listopad 2020 7 281,00 Zakończono prace nad projektem rozbudowy i modernizacji oczyszczlani, który będzie stanowić podstawę do wykonania prac budowlano-montażowych. Uzyskano pozwolenie na budowę
Gmina Łapsze Niżne
Kacwin, Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne. czerwiec 2019 29 889,00 Uzyskano prawomocne pozowlenia na budowę.
Niedzica „Dostawa, dobór i montaż trzech kompletów pływających aeratorów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedzica” czerwiec 2019 330 870,00 Zakończono prace budowlano - montażowe.
Frydman Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie wraz z nadzorem. maj 2020 4 868 234,00 Trwają prace budowlano - montażowe.
Gmina Nowy Targ
Ostrowsko, Ludźmierz, Gronków, Waksmund Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Targ w miejscowościach Ostrowsko, Gronków oraz Waksmund (aglomeracja Łopuszna) wraz z nadzorem kwiecień 2020 4 119 656,00 Trwają prace budowlane.
Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek. grudzień 2019 33 887,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Ludźmierz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ” maj 2020 1 919 633,00 Trwają prace budowlane.
Gmina Poronin
Murzasichle Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle wraz z nadzorem grudzień 2019 1 763 319,00 Trwają prace budowlane.
Suche, Stasikówka, Poronin, Murzasichle „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej”. sierpień 2020 267 156,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Poronin, Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce wraz z nadzorem. październik 2019 1 482 419,00 Trwają prace budowlane.
Ząb Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie wraz z nadzorem czerwiec 2020 2 400 226,00 Trwają prace budowlane..
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary grudzień 2020 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu (ul. Nadwodnia i Podlubelki w Szaflarach). Dla drugiej części zakresu (ul. Topory Bańska Niżna) trwają uzgodnienia projektu.
Szaflary, Maruszyna, Zaskale „Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie” październik 2020 6 440 753,00 Trwają prace budowlane.
Szczawnica
Jaworki Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Zaskalskie marzec 2019 87 500,00 Zakończono prace budowlane.
Jaworki Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Zaskalskie czerwiec 2019 36 900,00 Zakończono prace budowlane.
Szczawnica Wykonanie stanu surowego budynku garażowego dwustanowiskowego na terenie oczyszczalni ścieków w Szczawnicy czerwiec 2019 166 050,00 Zakończono prace budowlane.
Pozostałe inwestycje
spółka „Przyjęcie i przetwarzanie osadów ściekowych” grudzień 2019 1 013 264,00 Podpisano umowę z Wykonawcą
spółka Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem hakowym o udźwigu min. 20 ton czerwiec 2020 1 013 264,00 Trwa postępowanie przetargowe
spółka Dostawa energii elektrycznej dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. grudzień 2019 1 277 666,00 Podpisano umowę z Wykonawcą

Inwestycje 2018

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Biały
Dunajec
Biały Dunajec Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Generała Galicy i Krajowe w Białym Dunajcu wraz z nadzorem czerwiec 2018 299 507,00 Do końca czerwca zostało wybudowane 580 m sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwiło przyłączenie 13 budynków.
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym obiektem oczyszczalni w Czarnym Dunajcu luty 2019 13 357,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina
Czorsztyn
Czorsztyn, Kluszkowce „Wykonanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie półwyspu Stylchyn w gminie Czorsztyn” czerwiec 2018 24 600,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu budowlanego.
Mizerna Modernizacja przepompowni ścieków w Mizernej grudzień 2018 282 900,00 Trwają prace modernizacyjne przepompowni.
Kluszkowce Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach przy ulicy Modrzewiowej lipiec 2019 145 700,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Kluszkowce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach listopad 2020 7 988 850,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina
Kościelisko
Witów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej fi 315 mm w m. Witów grudzień 2018 18 450,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Gmina
Krościenko
Krościenko Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku maj 2018 566 927,00 Do końca maja 2018 zmodernizowano ok. 660 m kanalizacji.
Gmina Łapsze Niżne
Kacwin, Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne. marzec 2019 29 889,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi.
Niedzica Przebudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Niedzicy. wrzesień 2018 395 000,00 Trwają roboty budowlane na terenie oczyszczalni.
Frydman Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie wraz z nadzorem. maj 2020 4 868 234,00 Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace przygotowawcze.
Gmina Nowy Targ
Ostrowsko, Ludźmierz Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie Nowy Targ wraz z nadzorem. maj 2018 487 080,00 Do końca maja 2018 r. wybudowano ok. 1020 m sieci, co umożliwiło przyłączenie 8 budynków.
Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek. grudzień 2019 33 887,00 Podpisano umowę z Wykonawcą projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Ludźmierz Modernizacja przepompowni ścieków w Ludżmierzu grudzień 2018 194 340,00 Trwają prace modernizacyjne przepompowni.
Gmina Poronin
Murzasichle Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, Przepięcia kolektora ściekowego z oczyszczalni w Murzasichlu do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. kwiecień 2018 123 000,00 Uzyskano pozwolenie na budowę.
Suche, Stasikówka,
Poronin, Murzasichle
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej”. kwiecień 2020 267 156,00 Podpisano umowę z Wykonawcą projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Poronin, Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce. październik 2019 1 444 535,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary wrzesień 2018 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu (ul. Nadwodnia i Podlubelki w Szaflarach). Dla drugiej części zakresu (ul. Topory Bańska Niżna) trwają uzgodnienia projektu.
Maruszyna Projekt pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna październik 2018 205 656,00 Dla części zakresu uzyskano pozwolenie na budowę. Dla pozostałego zakresu trwają uzgodnienia projektu.
Maruszyna, Zaskale Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala maj 2018 20 172,00 Uzyskano pozwolenie na budowę.
Szaflary Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary po wschodniej stronie terenu należącego do PKP do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się po drugiej stronie drogi krajowej nr „Zakopianki” przecinającej ul. Kolejową w miejscowości Szaflary. maj 2018 21 310,00 Uzyskano pozwolenie na budowę.
Szczawnica
Jaworki Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Zaskalskie styczeń 2019 87 500,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Szczawnica Wykonanie stanu surowego budynku garażowego dwustanowiskowego na terenie oczyszczalni ścieków w Szczawnicy maj 2019 166 050,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Pozostałe inwestycje
spółka „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon posiadającego homologację jako pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg wraz z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej” lipiec 2018 382 899,00 Zakup pojazdu z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej usprawni eksploatację sieci.
spółka Dostawa energii elektrycznej dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. grudzień 2019 1 280 000,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.

Inwestycje 2017

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Piekielnik Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków styczeń 2017 86 100,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Pieniążkowice Odrowąż Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalziacji snaitarnej oraz lokalnych oczyszczalni ścieków dla m. Odrowąż oraz Pieniążkowice marzec 2017 27 675,00 Wykonano koncepcję, która będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu.
Gmina Czorsztyn
Mizerna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków marzec 2017 39 600,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Kluszkowce, Maniowy Opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno Użytkowego dla OŚ w Kluszkowcach i Maniowach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych listopad 2017 72 570,00 Wykonano PFU, które będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO.
Kluszkowce, Maniowy Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach” październik 2017 11 500,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Kluszkowce, Maniowy Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Maniowach” październik 2017 11 500,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Gmina Kościelisko
Witów Wykonanie projektu kanalizacji - etap II grudzień 2017 88 560,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gmina Krościenko
Krościenko Wykonanie wniosku o dofinansowanie i aktualizacji wniosku dla modernizacji oś Krościenko z MRPO październik 2017 13 653,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Krościenko Opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno Użytkowego dla modernizacji OŚ w Krościenku marzec 2017 22 750,00 Wykonano PFU, które będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO.
Krościenko Postępowanie środowiskowe dla modernizacji OŚ w Krościenku lipiec 2017 15 375,00 Uzyskano decyzję środowiskową.
Krościenko Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku maj 2018 566 927,00 Wyłoniono Wykonawcę robót. Do końca maja 2018 zostanie zmodernizowane ok. 660 m kanalizacji.
Gmina Łapsze
Niżne
Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Frydmanie październik 2017 64 000,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Łapsze Wyżne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę kontenerowej stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne wraz ze zjazdem z drogi powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną czerwiec 2017 45 510,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Kacwin, Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne marzec 2019 29 889,00 Wyłoniono Wykonawcę projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Gmina Nowy
Targ
Łopuszna Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej wrzesień 2017 9 129 870,30 Oczyszczalnia po przeprowadzonej moderrnizacji została oddana do użytkowania w dniu 11.08.2017r.

Ludźmierz

Uzyskanie pozwolenia na budowę na przejście pod drogą wojewódzką w Ludźmierzu kwiecień 2017 7 380,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gronków, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna Budowa odcinków kanalizacji na terenie Gminy Nowy Targ czerwiec 2017 62 908,00 Do końca czerwca wybudowano ok. 245 m sieci co umożliwiło przyłączenie 2 budynków.
Ostrowsko, Ludźmierz Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie Nowy Targ maj 2018 487 080,00 Do końca maja 2018 r. wybudowane zostanie 1026 m sieci, co umożliwi przyłączenie 8 budynków.
Gronków, Waksmund, Ostrowsko Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w MRPO dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,5 km na terenie aglomeracji Łopuszna w miejscowościach Ostrowsko, Gronków, Waksmund” październik 2017 12 000,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Gmina Poronin
Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin grudzień 2017 15 375,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Murzasichle Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, Przepięcia kolektora ściekowego z oczyszczalni w Murzasichlu do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. czerwiec 2018 123 000,00 Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Poronin Wykonanie pomiarów i analizy przepustowości kanału głównego fi 315 w ul. Tatrzańskiej w Poroninie kwiecień 2017 24 231,00 Wykonano opracowanie pozwalające potwierdzić możliwość przekierowania ścieków z miejscowości Murzasichle do kolektora odprowadzajacego ścieki do oczyszczalni w Nowym Targu po planowanej likwidacji oś Murzasichle.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary kwiecień 2018 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu. Dla drugiej części zakresu trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi
Maruszyna Projekt pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna luty 2018 205 656,00 Dla części zakresu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dla pozostałego zakresu trwają uzgodnienia projektu.
Maruszyna, Zaskale Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala luty 2018 20 172,00 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w Starostwie.
Szaflary Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary po wschodniej stronie terenu należącego do PKP do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się po drugiej stronie drogi krajowej nr „Zakopianki” przecinającej ul. Kolejową w miejscowości Szaflary. luty 2018 21 310,00 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w Starostwie.
Miasto i gmina
Szczawnica
Szczawnica Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Sopotnickiej grudzień 2017 360 000,00 Wykonano ok. 650 m sieci kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie 8 budynków.
Pozostałe inwestycje
spółka Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM luty 2017 44 500,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.


Inwestycje 2016

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Piekielnik Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grudzień 2016 145 109,25 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gmina Czarny Dunajec
Piekielnik
Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków styczeń 2017 86 100,00 Trwają uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Gmina Czarny Dunajec
Czarny Dunajec
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków marzec 2017 153 750,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia koniecznej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Gmina Czarny Dunajec
Pieniążkowice, Odrowąż
Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnych oczyszczalni ścieków dla m. Odrowąż oraz Pieniążkowice marzec 2016 27 675,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków
Gmina Czorsztyn
Mizerna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków marzec 2017 32 195,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Kluszkowce Aktualizacja audytu techniczno - technologicznego dla oś Kluszkowce październik 2016 3 000,00 Audyt będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Gmina Kościelisko
Witów Wykonanie projektu kanalizacji - etap II grudzień 2017 88 560,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami, a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Gmina Krościenko
Krościenko Wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszalni ścieków marzec 2016 15 375,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Krościenko Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Blachnickiego w Krościenku czerwiec 2016 294 425,00 Do końca czerwca zostało wybudowane około 900 m kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie 18 budynków do kanalizacji.
Krościenko Wykonanie wniosku o dofinansowanie dla modernizacji oś Krościenko z MRPO styczeń 2017 10 947,00 W przypadku uzyskania dofinansowania możliwa będzie rozbudowa oczyszczani a co za tym idzie możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej i mozliwość przyjęcia większej ilości ścieków od nowych klientów
Krościenko Opracowanie kompletnego PFU dla modernizacji OŚ w Krościenku marzec 2017 22 750,00 PFU będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu rozbudowy oczyszczalni w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO
Krościenko Postępowanie środowiskowe dla modernizacji OŚ w Krościenku maj 2017 15 375,00 Decyzja środowiskowa jest niezbędnym dokumentem do uzyskania dofinansowania na rozbudowę oczyszczalni z MRPO
Gmina Łapsze Niżne
Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Frydmanie lipiec 2017 64 000,00 Projekt będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia koniecznej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Trybsz Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trybszu listopad 2016 43 898,70 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Projekt będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia koniecznej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne

Budowa kanalizacji w Gminie Łapsze Niżne październik 2016 884 604,90 Do końca października zostało wybudowane około 1500m kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie około 30 budynków do kanalizacji.
Niedzica "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Niedzicy ul. Leśna" lipiec 2016 13 530,00 Do końca lipca wybudowano około 30 m kanalizacji sanitarnej co umożliwi podłączenie 1 budynku do kanalizacji.
Łapsze Wyżne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę kontenerowej stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne wraz ze zjazdem z drogi powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną sierpień 2017 45 510,00 Projekt będzie stanowił podstawę do budowy stacji zlewczej, która będzie odbierać ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych Gminy Łapsze Nizne
Gmina Nowy
Targ
Ostrowsko, Waksmund, Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Targ styczeń 2016 98 400,00 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów
Ludźmierz Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła II oraz w rejonie gimnazjum w Ludźmierzu maj 2016 183 270,00 Wykonano około 410 m kanalizacji, co umożliwiło przyłączenie 6 budynków
Łopuszna Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej sierpień 2017 9 129 870,30 Przeprowadzona modernizacja usprawni pracę oczyszczalni ścieków, a także zostanie dwukrotnie zwiększona przepustowość oczyszczalni.
Łopuszna Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zarębek w Łopusznej grudzień 2016 210 164,00 Do końca czerwca zostanie wybudowane około 860 m kanalizacji sanitarnej
Ludźmierz Odkupienie kanalizacji w Ludźmierzu marzec 2016 15 990,00 Odkupiony odcinek umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców.
Ludźmierz Uzyskanie pozwolenia na budowę na przejście pod drogą wojewódzką w Ludźmierzu marzec 2017 7 380,00 Przejścia kanalizacji pod drogą wojewódzką pozwoli na rozbudowę sieci na terenie Ludźmierza
Gmina Poronin
Poronin, Ząb, Stasikówka Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Gminie Poronin styczeń 2016 67 500,00 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów
Stasikówka Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin sierpień 2017 15 375,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami
Suche Odkupienie kanalizacji w Suchem styczeń 2016 65 190,00 Odkupiony odcinek umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary wrzesień 2017 89 175,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Maruszyna Budowa pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna grudzień 2017 205 656,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Maruszyna, Zaskale Wykonanie koncepcji kanalizowania i oczyszczania ścieków w sołectwach Zaskale i Maruszyna w gminie Szaflary kwiecień 2016 18 450,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu
Maruszyna, Zaskale Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala czerwiec 2017 20 172,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Szaflary Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary lipiec 2017 21 310,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Pozostałe inwestycje
spółka Wykonanie wniosku o zmianę aglomeracji Nowy Targ wrzesień 2016 6 150,00 Zmiana aglomeracji pozwoli na opracowanie wniosku o dofinansowanie do POIiŚ
spółka Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM luty 2017 44 500,00 W przypadku uzyskania dofinansowania możliwa będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej i możliwość podpięcia większej ilości nowych klientów


Inwestycje 2015

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Biały
Dunajec
Biały Dunajec Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Biały Dunajec marzec 2015 12 300,00 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę
Gmina Czarny
Dunajec
Chochołów Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów styczeń 2015 55 000,00 Wybudowano odcinek ok. 300 m kanalizacj, co umożliwiło
podłaczenie 8 nieruchomości
Gmina Czorsztyn
Czorsztyn Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Czorsztyn grudzień 2015 148 092,00 Modernizacja przepompowni usprawniła jej funkcjonowanie
Gmina Nowy Targ
Ludźmierz, Gronków Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej lipiec 2015 36 300,00 Wykonano około 82 m kanalizacji, przyłączono dwa budynki do sieci
Gmina Szaflary
Szaflary Wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków październik 2015 10 455,00 Koncepcja będzie stanowiła podstawowe wytyczne dla sporządzenia
projektu budowy oczyszczalani ścieków
Miasto Szczawnica
Szczawnica Budowa kanalizacji wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy wraz z nadzorem maj 2015 714 758,54 Do końca maja wybudowano około 1700 m sieci, co umożliwiło
podłączenie ok. 30 budynków do kanalizacji
Szczawnica Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy wraz z nadzorem grudzień 2015 10 082 742,00 Zakończono prace związane z modernizacją i przebudową oczyszczalni
Jaworki, Szlachtowa Budowa kanalizacji w Jaworkach i Szlachtowej wraz z nadzorem grudzień 2015 16 503 473,05 Do końca roku wybudowano około 25,1 km sieci wraz z przyłączami, co
umożliwiło podłączenie ok. 370 budynków do kanalizacji
Szczawnica Budowa kanalizacji w ul. Staszowej i ul. Flisackiej wraz z nadzorem grudzień 2015 1 676 935,41 Do końca roku wybudowano około 2,11 sieci, co umożliwiło podłączenie
ok. 35 budynków do kanalizacji
Szczawnica Modernizacja ul. Szlachtowskiej wraz z nadzorem grudzień 2015 4 487 040,00 Do końca roku zmodernizowano 3,4 km
Szczawnica Budowa kanalizacji w ul. Pienińskiej grudzień 2015 802 046,15 Do końca roku wybudowano około 1,06 km sieci, co umożliwiło
podłączenie 18 budynków do kanalizacji
Szczawnica Promocja projeku POIS: Wykonanie filmu, materiałów informacyjnych
i promocyjnych, banerów, ścieżki edukacyjnej, makiety oczyszczalni
i tablic pamiątkowych
grudzień 2015 69 944,60 Wykonano materiały informacyjno-promocyjne, ścieżka edukacyjna oraz film
promujący projekt POIS, co pozwala na podoszenie świadomości ekologicznej u dorosłych i dzieci
Szczawnica Wykonanie kanalizacji w ul. Nad Grajcarkiem lipiec 2015 61 031,50 Wykonano około 140 m kanalizacji snaitarnej co umożliwiło przyłączenie 6
budynków


adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42